Επαναληπτικό στη Γλώσσα 9-2012

2ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου ? Δ' Τάξη 


1. Βρίσκω το ρήμα και το υποκείμενο στις παρακάτω προτάσεις (Βάζω Ρ στο ρήμα και Υ στο υποκείμενο) :

 

   Ο Γιώργος διαβάζει το μάθημά του.    Η Μαρία χτυπάει την πόρτα.

 

    Γύρισε στο σπίτι ο αδερφός μου.      Εγώ λατρεύω το καλοκαίρι.

 

    Η Γεωργία επέστρεψε στο σπίτι.      Εμείς πηγαίνουμε στην πόλη.

 

 

2. Βρίσκω τα άρθρα, τα ρήματα, τα επίθετα και τα ουσιαστικά (Βάζω Α στα άρθρα, Ρ στα ρήματα, Ε στα επίθετα και ΟΥ στα ουσιαστικά) :

 

Τα,  παιδί,   μικρός, τρέχω,  καλοκαιρινός,  οι,   επιστρέφω, δυνατός, χτυπώ, το,   καθαρός, θάλασσα, καταπληκτικός, ζωγράφος, τους.

 

 

3. Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει με ι ή υ :

 

δ...ώροφο, δ?τερμα,  δ?μηνο, δ?σέγγονο, δ?φραγκο, δ?καννο, δ?στύχημα, δ?στυχία, δ?σάρεστο, δ?σκολία.

 

4. Συμπληρώνω τους χρόνους που λείπουν :

 

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας Εξακολουθητικός

παίζω 

 

 

 

έτρεχα       

 

 

 

θα διαβάζω

γράφω      

 

 

 

έβλεπα   

 

 

 

Θα οδηγώ

περπατώ