Αρχική σελίδα Δημοτικό Τετάρτη Δημοτικού Μαθηματικά Μετατροπές κλασμάτων σε δεκαδικούς

Μετατροπές κλασμάτων σε δεκαδικούς

2ο Δημοτικό σχολείο Μουρικίου - Φεβρουάριος 2013

Ασκήσεις στα μαθηματικά - Όνομα : ...............................................

1. Βάζω το κατάλληλο σύμβολο της ανισότητας όπως στα παραδείγματα :

1                  3                      5                   7
------ < 1    ------..... 1        ------ .... 1     ----- ...... 1
10               10                     10                 10

 

11                     15                      17                           19
------ >1        --------- .....1      --------- .......1        --------- ......1
10                     10                      10                           10


2. Γράφω το δεκαδικό κλάσμα με μορφή δεκαδικού όπως στα παραδείγματα :

1                            3                   5                 7                    9
------- = 0,1         ------- =          ------ =       ------- =          ------ =
10                         10                  10               10                  10

  


    1                            3                     5                         7                      9
------ = 0,01         --------- =         --------- =             -------- =          ---------- =
100                          100                100                      100                   100


  1                                  4                         6                               8
--------- = 0,001       ---------- =           ---------- =                ------------ =
1.000                        1.000                   1.000                          1.000

 

25                                  37                        56                              98
-------- = 0,25           ----------- =         ------------- =               ------------- =
100                               100                     100                              100

 

125                                             234                                     545
----------- = 0,125                 --------------- =                    -------------- =
1.000                                        1.000                                   1.000