Θυμάμαι τι έμαθα στην Γ τάξη

2o Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου


1. Ανεβαίνω και κατεβαίνω 10-10 έως το 100 και αντίστροφα


2. Ανεβαίνω και κατεβαίνω 100-100 έως το 1000 και αντίστροφα


3. Βρίσκω τον προηγούμενο και επόμενο αριθμό.

..............800.............. ...........490.............. .............8.000.............

...........4.900............ ............6.000............. ............7.200.............


4. Σημειώνω το σύμβολο της ανισότητας

2.040.......2.004        1.060.......1.600         2.010........2.100

7.071.......7.069


5. Προσθέτω μια μονάδα στους παρακάτω αριθμούς :

649+1=............... 999+1=........... 604+1=...........

9.999+1=............


6. Αφαιρώ μια μονάδα από τους παρακάτω αριθμούς :

690 - 1=............... 800 - 1=..............400-1=...........


6.900-1=.............. 8.000-1=............4.000-1=..........


7. Προσθέτω και αφαιρώ 10 μονάδες από τριψήφιους και τετραψήφιους αριθμούς.


8. Κάνω προσθέσεις και αφαιρέσεις με τριψήφιους και διψήφιους αριθμούς.