Φωτογραφίες

Φούφας - Κεντρική Πλατεία - Μνημείο πεσόντων υπέρ πατρίδας

Μηλοχώρι, πανοραμική άποψη.